Inżynieria Rzeszów
Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów Slogan firmy Inżynieria Rzeszów

Aktualności

  • Elektrociepłownia Stalowa Wola

  • Przebudowa ZUW Przemyśl

  • Nadbudowa, przebudowa i remont Bloku Dziecięcego H1 w Szpitalu Wojewódzkim nr 2

  • Termomodernizacja budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

  • Budowa kanalizacji sanitarnej w wzdłuż potoku Młynówka w Rzeszowie ul. Mieszka I

  • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zduńskiej Woli

  • Modernizacja oczyszczalni ścieków BIEŁAWIN w Chełmie

  • Budowa Bloku gazowo-parowego o mocy 400 MW w EC Stalowa Wola

  • Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Orły

  • Rozbudowa węzła drogowego - Al. Wyzwolenia - Warszawska

Strona 17 z 18

Pracowaliśmy min. dla:

Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów

Inżynieria Rzeszów S.A. 

ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

(17) 861-50-00

 do góry