Inżynieria Rzeszów
Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów Slogan firmy Inżynieria Rzeszów

Aktualności

Umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie uzupełniającej instalacji do transferu ścieków łączącej obiekty na Zakładzie "Farysa" i "Świderska" - Faza I (Nitka B) w formule "zaprojektuj i wybuduj".

Informuję, że w dniu 09-02-2021r. Zarząd Inżynieria Rzeszów S.A. podpisał umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie uzupełniającej instalacji do transferu ścieków łączącej obiekty na Zakładzie „Farysa” i „Świderska” – Faza I (Nitka B) w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy : do 30.06.2021r. lub w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy w zależności od tego, który termin będzie późniejszy.

Pracowaliśmy min. dla:

Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów

Inżynieria Rzeszów S.A. 

ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

(17) 861-50-00

 do góry