Inżynieria Rzeszów
Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów Slogan firmy Inżynieria Rzeszów

Aktualności

Umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Naruszewicza 18 na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa zbiorników wody na os. Pobitno w Rzeszowie"

Informuję, że w dniu 19-02-2021r. Zarząd Inżynieria Rzeszów S.A. podpisał umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Naruszewicza 18 na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa zbiorników wody na os. Pobitno w Rzeszowie”.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy : 18 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

Pracowaliśmy min. dla:

Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów

Inżynieria Rzeszów S.A. 

ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

(17) 861-50-00

 do góry