Inżynieria Rzeszów
Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów Slogan firmy Inżynieria Rzeszów

Aktualności

Umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: "Roboty polegające na wykonaniu układu pompowego i rurociągów tłocznych stalowych, mających na celu zwiększenie przepustowości układu przesyłowego w porze deszczowej".

Informuję, że w dniu 23-04-2021r. Zarząd Inżynieria Rzeszów S.A. podpisał umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: „Roboty polegające na wykonaniu układu pompowego i rurociągów tłocznych stalowych, mających na celu zwiększenie przepustowości układu przesyłowego w porze deszczowej”.

Termin zakończenia robót : 28-06-2021r., termin realizacji przedmiotu umowy: 15-07-2021r.

Pracowaliśmy min. dla:

Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów

Inżynieria Rzeszów S.A. 

ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

(17) 861-50-00

 do góry