Inżynieria Rzeszów
Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów Slogan firmy Inżynieria Rzeszów

Aktualności

Umowa z Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Marszałka Województwa, z siedzibą w Rzeszowie, Al. Cieplińskiego 4, na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego- punktu obsługi technicznej wraz z zapleczem w Rzeszowie". Umowa w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Informuję, że w dniu 27-04-2021r. Zarząd Inżynieria Rzeszów S.A. jako Lider Konsorcjum Inżynieria Rzeszów – Agat podpisał w imieniu Konsorcjum umowę z Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Marszałka Województwa, z siedzibą w Rzeszowie, Al. Cieplińskiego 4, na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego- punktu obsługi technicznej  wraz z zapleczem w Rzeszowie”. Umowa w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Terminy wykonania :  a) zakres podstawowy - zakończenie robót budowlanych – do 30 miesięcy od daty podpisania umowy,

                                    - uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz uzyskanie Świadectwa Przejęcia dla całości Robót  - do dnia 28-09-2023r.

                                    b) zakres opcjonalny (niezależnie od ilości wybranych opcji) - zakończenie robót budowlanych – do 30 miesięcy od daty podpisania umowy,

                                    - uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz uzyskanie Świadectwa Przejęcia dla całości Robót  - do dnia 28-09-2023r.

Pracowaliśmy min. dla:

Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów

Inżynieria Rzeszów S.A. 

ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

(17) 861-50-00

 do góry