Inżynieria Rzeszów
Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów Slogan firmy Inżynieria Rzeszów

Aktualności

Umowa z Wodociągami Miejskimi w Radomiu Spółka z o.o., z siedzibą w Radomiu, ul. Filtrowa 4, na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: "Kontrakt 32 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Dzielnicy Długojów i Janiszpol oraz Sadków - etap II".

Informuję, że w dniu 06-05-2021r. Zarząd Inżynieria Rzeszów S.A. podpisał umowę z Wodociągami Miejskimi w Radomiu Spółka z o.o., z siedzibą w Radomiu, ul. Filtrowa 4, na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: „Kontrakt 32 – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Dzielnicy Długojów i Janiszpol oraz Sadków – etap II”.

Terminy wykonania :  rozpoczęcie robót – do 1 miesiąca od daty udzielenia zamówienia. Czas na ukończenie robót  - 9 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia.

Pracowaliśmy min. dla:

Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów

Inżynieria Rzeszów S.A. 

ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

(17) 861-50-00

 do góry