Inżynieria Rzeszów
Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów Slogan firmy Inżynieria Rzeszów

Aktualności

Umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie systemu ochrony katodowej dla rurociągu nitki A, instalacji do podłączenia trzeciej nitki rurociągu tymczasowego , prac odtworzeniowych".

Informuję, że w dniu 24-05-2021r. Zarząd Inżynieria Rzeszów S.A. podpisał umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie systemu ochrony katodowej dla rurociągu nitki A, instalacji do podłączenia trzeciej nitki rurociągu tymczasowego , prac odtworzeniowych”.

Termin zakończenia robót : do 30-09-2021r.  w tym wykonanie Zadania nr 2 – Wykonanie instalacji do podłączenia trzeciej nitki rurociągu tymczasowego w terminie do dnia 28-06-2021r.

Pracowaliśmy min. dla:

Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów

Inżynieria Rzeszów S.A. 

ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

(17) 861-50-00

 do góry