Inżynieria Rzeszów
Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów Slogan firmy Inżynieria Rzeszów

Aktualności

Umowa z Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku ul. Przemyska 24, na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: "Remont mostu nad rzeką San w ciągu drogi wewnętrznej zakładowej wraz z dostawą i montażem 3 kompletów pomostów technologicznych".

Informuję, że w dniu 24-05-2021r. Zarząd Inżynieria Rzeszów S.A. podpisał umowę z Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku ul. Przemyska 24, na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: „Remont mostu nad rzeką San w ciągu drogi wewnętrznej zakładowej wraz z dostawą i montażem 3 kompletów pomostów technologicznych”.

Terminy wykonania :  Rozpoczęcie robót –1 tydzień od daty podpisania umowy. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy: 31-12-2021r.

Pracowaliśmy min. dla:

Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów

Inżynieria Rzeszów S.A. 

ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

(17) 861-50-00

 do góry