Inżynieria Rzeszów
Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów Slogan firmy Inżynieria Rzeszów

Aktualności

Umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja Węzła Centralnego - Komory Zasuw przy ul. Czerniakowskiej 124 na terenie Stacji Pomp rzecznych, Dzielnica Śródmieście" w Warszawie.

Informuję, że w dniu 09-06-2021r. Zarząd Inżynieria Rzeszów S.A. podpisał umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Węzła Centralnego – Komory Zasuw przy ul. Czerniakowskiej 124 na terenie Stacji Pomp rzecznych, Dzielnica Śródmieście” w Warszawie.

Termin zakończenia robót : 32 tygodnie od daty podpisania Protokołu przekazania terenu. Przekazanie terenu nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Pracowaliśmy min. dla:

Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów

Inżynieria Rzeszów S.A. 

ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

(17) 861-50-00

 do góry