Inżynieria Rzeszów
Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów Slogan firmy Inżynieria Rzeszów

Aktualności

Umowa z Gminą Zakliczyn, na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: "Prace związane ze stabilizacją osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr K203340 w miejscowości Paleśnica".

Informuję, że w dniu 10-06-2021r. Zarząd Inżynieria Rzeszów S.A. podpisał umowę z Gminą Zakliczyn, na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: „Prace związane ze stabilizacją osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr K203340 w miejscowości Paleśnica”.

Termin zakończenia robót ustala się na 166 dni od daty protokolarnego przekazania terenu robót. Przekazanie terenu robót w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Pracowaliśmy min. dla:

Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów

Inżynieria Rzeszów S.A. 

ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

(17) 861-50-00

 do góry