Inżynieria Rzeszów
Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów Slogan firmy Inżynieria Rzeszów

Aktualności

Umowa z Gminą Dukla, na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Oczyszczalni Ścieków w m. Wietrzno - etap I".

Informuję, że w dniu 14-06-2021r. Zarząd Inżynieria Rzeszów S.A. podpisał umowę z Gminą Dukla, na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Oczyszczalni Ścieków w m. Wietrzno – etap I”.

Termin zakończenia robót : 30-11-2021r.

Pracowaliśmy min. dla:

Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów

Inżynieria Rzeszów S.A. 

ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

(17) 861-50-00

 do góry