Inżynieria Rzeszów
Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów Slogan firmy Inżynieria Rzeszów

Aktualności

Umowa z ORLEN PROJEKT S.A. w Płocku umowę na realizacje robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "TK Płock-Wiata rozładunkowa WR2 wraz z infrastrukturą przesyłową (Bio 2G) - projekt 7034 - na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku."

Informuję, że w dniu 17-06-2021r. Zarząd Inżynieria Rzeszów S.A. podpisał z ORLEN PROJEKT S.A. w Płocku umowę na realizacje robót  budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „TK Płock-Wiata rozładunkowa WR2 wraz z infrastrukturą przesyłową (Bio 2G) – projekt 7034 - na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku.” Zakres robót budowanych szczegółowo określony w Zapytaniu ofertowym Zamawiającego i zaakceptowanej ofercie Wykonawcy.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy : 2 miesiące od daty przekazania terenu budowy.

Pracowaliśmy min. dla:

Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów

Inżynieria Rzeszów S.A. 

ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

(17) 861-50-00

 do góry