Inżynieria Rzeszów
Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów Slogan firmy Inżynieria Rzeszów

Aktualności

Umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: „Zadanie IV.1. Budowa kolektora Lindego-bis” w Warszawie. Zamówienie realizowane jest w formule „zaprojektuj u wybuduj”

Informuję, że w dniu 16-07-2021r. Zarząd Inżynieria Rzeszów S.A. podpisał w imieniu konsorcjum firm: Inżynieria Rzeszów S.A. jako Lider i Abikorp Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.  jako Partner, umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: „Zadanie IV.1. Budowa kolektora Lindego-bis” w Warszawie. Zamówienie realizowane jest w formule „zaprojektuj u wybuduj”.

Pracowaliśmy min. dla:

Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów

Inżynieria Rzeszów S.A. 

ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

(17) 861-50-00

 do góry