Inżynieria Rzeszów
Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów Slogan firmy Inżynieria Rzeszów

Aktualności

Umowa z ORLEN Projekt S.A. z siedzibą w Płocku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „TP LUBLIN- Modernizacja tacy szczelnej frontu Auto wraz z zabudową separatora substancji ropopochodnych – projekt 7414”.

Informuję, że w dniu 16-09-2021r. Zarząd Inżynieria Rzeszów S.A. podpisał umowę z ORLEN Projekt S.A. z siedzibą w Płocku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „TP LUBLIN- Modernizacja tacy szczelnej frontu Auto wraz z zabudową separatora substancji ropopochodnych – projekt 7414”.

Termin wykonania przedmiotu umowy: do 30-04-2022r.

Pracowaliśmy min. dla:

Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów

Inżynieria Rzeszów S.A. 

ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

(17) 861-50-00

 do góry