Inżynieria Rzeszów
Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów Slogan firmy Inżynieria Rzeszów

Aktualności

Umowa z Wodociągi Dębickie Spółka z o.o. z siedzibą w Dębicy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Pompowni Głównej PG al. Jana Pawła II” w Dębicy.

Informuję, że w dniu 27-09-2021r. Zarząd Inżynieria Rzeszów S.A. podpisał umowę z Wodociągi Dębickie Spółka z o.o. z siedzibą w Dębicy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Pompowni Głównej PG al. Jana Pawła II” w Dębicy.

Termin wykonania: - zakończenie realizacji całości Przedmiotu umowy – do dnia 30-12-2021r.

Pracowaliśmy m.in. dla:

Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów

Inżynieria Rzeszów S.A. 

ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

(17) 861-50-00

 do góry