Inżynieria Rzeszów
Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów Slogan firmy Inżynieria Rzeszów

Aktualności

Umowa z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Stacji Uzdatniania Wody w Ząbkach, na działce nr ewid. 29/8 obręb 03-35 przy ul. Powstańców w Ząbkach, wraz z uzyskaniem wymaganego pozwolenia na użytkowanie

Informuję, że dnia 24.01.2023r. Inżynieria Rzeszów S. A. zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Stacji Uzdatniania Wody w Ząbkach, na działce nr ewid. 29/8 obręb 03-35 przy ul. Powstańców w Ząbkach, wraz z uzyskaniem wymaganego pozwolenia na użytkowanie.

Pracowaliśmy m.in. dla:

Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów

Inżynieria Rzeszów S.A. 

ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

(17) 861-50-00

 do góry