Inżynieria Rzeszów
Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów Slogan firmy Inżynieria Rzeszów

Poznaj nas

Pan Grzegorz Król – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Pani  Stanisława Stańczyk - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Pan Arkadiusz Rudy – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ofertowania

Pan Mirosław Ciura – Członek Zarządu, Naczelny Inżynier Budów

Pracowaliśmy min. dla:

Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów

Inżynieria Rzeszów S.A. 

ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

(17) 861-50-00

 do góry