Inżynieria Rzeszów
Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów Slogan firmy Inżynieria Rzeszów

Poznaj nas

Kapitał Zakładowy: 1 300 000,00 zł

Akcjonariusze:

1) Tadeusz Gratkowski     55 900 akcji o wartości nominalnej   559 000,00 co stanowi   43%

2) Edmund Barć                55 900 akcji o wartości nominalnej   559 000,00 co stanowi   43%

3) Jerzy Żyła                        7 800 akcji o wartości nominalnej     78 000,00 co stanowi     6%

4) Stanisława Stańczyk     5 200 akcji o wartości nominalnej      52 000,00 co stanowi     4%

5) Grzegorz Król                  2 600 akcji o wartości nominalnej     26 000,00 co stanowi     2%

6) Mirosław Ciura               2 600 akcji o wartości nominalnej      26 000,00 co stanowi     2%

Zarząd Spółki Inżynieria Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie informuje, iż dnia 2 lipca 2021 r. dokonał przydziału 1.800 akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 10,00 zł każda, oferowanych do objęcia w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej zgodnie z uchwałą nr 3/03/2021 z dnia 31.03.2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Pozostałe akcje zwykłe imienne serii E w liczbie 5.200 zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej.

Pracowaliśmy min. dla:

Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów

Inżynieria Rzeszów S.A. 

ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

(17) 861-50-00

 do góry