News

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Białobrzegach

 Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Gminą Nieporęt na realizację zadania pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Białobrzegach”

Wartość zadania   5 084 943,00 PLN brutto.

Termin wykonania 30.06.2018 r.

Additional information