Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

News

Modernizacja osadnika wtórnego w Nowej Sarzynie

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. jako Lider Konsorcjum Inżynieria – Steel Complex podpisał umowę z Komunalną Biologiczną Oczyszczalnią  Ścieków w Nowej Sarzynie na modernizację osadnika wtórnego o średnicy 21 m .


Wartość zadania  404 055,00 PLN brutto

Termin wykonania 30. 06. 2017 r.

Additional information