Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

News

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubartowie

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Lubartowie na„ Rozbudowę, przebudowę – modernizację oczyszczalni ścieków  w Lubartowie”.

 

Wartość zadania  52 359 870,00 PLN BRUTTO.

Termin wykonania   31.08.2018 r.


Additional information