News

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Orzechowcach

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. jako Lider konsorcjum Inżynieria Rzeszów – Inżynieria Przemyśl podpisał umowę z Gminą Żurawica na wykonanie robót budowlanych pn.; Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Orzechowcach w ramach projektu „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach : Batycze, Maćkowice, Kosienice wraz z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Orzechowcach” ( etap I).

 

Wartość zadania  6 258 240,00 PLN Brutto.

 Termin wykonania 05.08.2018 r.

 


 


Additional information