Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

News

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Nisku

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Miejskim Zakładem Komunalnym w Nisku na wykonanie zadania pod nazwą: „ Przebudowa ( modernizacja ) oczyszczalni ścieków w Nisku”, w ramach projektu  „ Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Nisko”.

 

Wartość zadania  14 216 340,00 PLN Brutto

Termin wykonania  11.11.2018 r

  

Additional information