News

Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Al. Krakowskiej w Warszawie

Konsorcjum Firm – Blejkan S.A. – Lider Konsorcjum, Inżynieria Rzeszów S.A. – Partner Konsorcjum podpisało umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na wykonanie „Modernizacji sieci kanalizacyjnej w Al. Krakowskiej w Warszawie.”

Wartość zadania 19 421 700,00 PLN brutto

Termin wykonania 30 września 2017 r.

Additional information