Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

News

Wykonanie robót budowlanych związanych z budową wanien szczelnych na dojazdach do wiaduktów kolejowych w km 98,674 i 105,480 wraz z nadzorem autorskim i wykonaniem dokumentacji powykonawczej w ramach realizowanego Projektu POIiŚ 5. 1-7 cz. II

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą ul. Targowa 74 03-734 Warszawa na Wykonanie robót budowlanych związanych z budową wanien szczelnych na dojazdach do wiaduktów kolejowych w km 98,674 i 105,480 wraz z nadzorem autorskim i wykonaniem dokumentacji powykonawczej w ramach realizowanego Projektu POIiŚ 5. 1-7 „ Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III – Faza II” dla cz. II - Wykonanie robót budowlanych związanych z budową wanien szczelnych na dojazdach do wiaduktów kolejowych w km 105,480 wraz z nadzorem autorskim i wykonaniem dokumentacji powykonawczej w ramach realizowanego Projektu POIiŚ 5. 1-7 „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III – Faza II”.

Wartość zadania 7 379 209,35 PLN brutto

Termin wykonania 09.07.2017 r.

Additional information