Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

News

Przebudowa (modernizacja) zbiorników wody pitnej na oś. Krakowska Południe w Rzeszowie

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa (modernizacja) zbiorników wody pitnej na oś. Krakowska Południe w Rzeszowie”.

Wartość zadania 5 756 400,00 PLN brutto

Termin wykonania 29.09.2017 r.

Additional information