Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Environmental Engineering Department

 

Environmental engineering department is a particularly significant part of our business.

We provide comprehensive services, involving both "design-build" and "build" project delivery, related to widely understood environmental protection engineering, such as:

  • Municipal sewage treatment plants,
  • Industrial waste treatment plants,
  • Water treatment plants,
  • Waste sorting plants, landfills, and other.

 


 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Puławach

pulawy01

Inwestor: MPWiK w Puławach

Termin realizacji: 8 listopada 2014 - 8 listopada 2016

Wartość inwestycji:31 929 945,08  zł (brutto)

 

Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej Kontrakt nr 7.4.2 – Etap II

Read more...

Rozbudowa (modernizacja) ciągu biologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie

oczyszczalnia rzeszow

Inwestor: MPWiK Rzeszów Sp. z o.o.

Termin realizacji: 8 maja 2014 - 26 października 2015

Wartość inwestycji: 44 034 000,00 zł (brutto)

 

Rozbudowa (modernizacja) ciągu biologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie.

Read more...

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Belsk Duży

510Belsk

Inwestor: Gmina Belsk Duży

Termin realizacji: 3 grudnia 2013 - 30 czerwca 2016

Wartość inwestycji: 7 986 390,00 PLN (brutto)

 

 

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków typu ARBF w miejscowości Belsk Duży

Read more...

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej

wola dalsza

Inwestor: Łańcucki Zakład Komunalny

Termin realizacji: 10 maja 2013 - 31 lipca 2014

Wartość inwestycji: 10 360 000,00 PLN (netto)

 

 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej k. Łańcuta.

Read more...

Additional information