Opracowanie innowacyjnego typu zgarniacza ze zintegrowanym napędem obiegowym do nowych lub modernizowanych osadników

FunduszeEU                       BR                     UE


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR 2015 r.

 

 

Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnego typu zgarniacza ze zintegrowanym napędem obiegowym do nowych lub modernizowanych osadników”

Całkowita wartość projektu: 2 278 141,20 zł

Kwota dofinansowania: 1 507 283,40 zł

Nazwa beneficjenta: Inżynieria Rzeszów Spółka Akcyjna

 

 

 

 

www.inzyniera.rzeszow.pl                                                                                                   www.ncbr.gov.pl  

                                                                                                                       

Dofinansowanie z PZU - Zakup opon

" Dofinansowano z Funduszu Prewencyjnego PZU SA "

pzu

Firma PZU SA w ramach prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszaniu skutków wypadków ubezpieczeniowych dofinansowała w firmie Inżynieria Rzeszów S.A. zadanie prewencyjne obejmujące dofinansowanie "zakupu opon zimowych oraz szkolenie BHP dla pracowników" kwotą 40 000 złotych brutto.

  

Subsidy from PZU

" Subsidy from the Prevention Fund of PZU SA "

pzu

In accordance with its operations aimed preventing or reducing effects of accidents which are subject to insurance, PZU SA provided Inżynieria Rzeszów S.A. with a subsidy designated for a training on road traffic safety for personnel driving company vehicles. The co-financing granted by PZU SA totalled at the gross amount of 17,000 PLN.