Aktualności

Budowa sieci ciepłowniczych na terenie Ec Żerań w Warszawie

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z PGNIG TERMIKA S.A.  na kompleksową realizację inwestycji pn.; „ Budowa sieci ciepłowniczych wraz z niezbędną infrastrukturą w związku z budową bloku gazowo parowego na terenie Ec Żerań w Warszawie”.

Wartość zadania  19 593 900 PLN brutto.

Termin wykonania  19.12.2019 r.


 

PKN ORLEN S.A. w Płocku -wykonanie robót w branży budowlano-montażowej i sanitarnej

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z ORLEN Projekt S.A. na wykonanie robót w branży budowlano-montażowej i sanitarnej związane z wymianą rurociągów kanalizacyjnych w ramach realizowanego przez Zamawiającego zadania polegającego na przebudowie kanalizacji magistralnej dla potrzeb rozwoju Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego nr 24002 p.n. „ Dostosowanie gospodarki ściekowej dla potrzeb rozwoju ZP w Płocku”.

 

Wartość zadania  22 509 246 PLN brutto.

Termin wykonania 31.08.2018 r.

 


 

Przedsięwzięcie Inwestycyjne z firmą PZU S.A

       Zarząd firmy Inżynieria Rzeszów S.A. pragnie poinformować, iż na podstawie umowy prewencyjnej z dnia 08.11.2017 zawartej z firmą PZU S.A. zrealizowane zostało przedsięwzięcie inwestycyjne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracownikówi innych osób przebywających w budynkach Inżynieria Rzeszów S.A. Środki finansowe otrzymane z PZU S.A., zarząd firmy Inżynieria Rzeszów S.A. postanowił przeznaczyć na zakup i montaż przycisków wyjścia awaryjnego oraz centrali kontroli dostępu. Wykonanie tej inwestycji w istotny sposób obniżyło ryzyko związane z utratą zdrowia i życia osób ewakuujących się w momencie zagrożenia pożarowego.


 


 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kobylany- etap II

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Gminą Chorkówka na wykonanie zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Kobylany - etap II „

 

Wartość zadania      4 712 130,00 PLN brutto.

Termin wykonania   24.08.2018 r

 


 

Additional information