Aktualności

Przebudowa mostu w Przemyślu

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Zarządem Dróg Powiatowych w Przemyślu na wykonanie zadania pn.; Przebudowa mostu JNI 01003122 w ciągu DP nr 1823R w m. Stubno.


Wartość zadania  1.199.254,97 PLN Brutto.

Termin wykonania  15.12.2017 r.


Budowa Hali Produkcyjnej w Przemyślu

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z REM II Sp. z o.o. w Przemyślu na wykonanie zadania pn.; Budowa Hali Produkcyjnej przy ul. Przemysłowej w Przemyślu.

 

Wartość zadania   3 746 577,00 PLN Brutto

Termin wykonania   30.09.2017 r

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Orzechowcach

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. jako Lider konsorcjum Inżynieria Rzeszów – Inżynieria Przemyśl podpisał umowę z Gminą Żurawica na wykonanie robót budowlanych pn.; Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Orzechowcach w ramach projektu „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach : Batycze, Maćkowice, Kosienice wraz z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Orzechowcach” ( etap I).

 

Wartość zadania  6 258 240,00 PLN Brutto.

 Termin wykonania 05.08.2018 r.


Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubartowie

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Lubartowie na„ Rozbudowę, przebudowę – modernizację oczyszczalni ścieków  w Lubartowie”.

 

Wartość zadania  52 359 870,00 PLN BRUTTO.

Termin wykonania   31.08.2018 r.


Additional information