Aktualności

Roboty budowlane w rejonie ul. Dunikowskiego i Wieniawskiego w Rzeszowie.

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Gminą Miasto Rzeszów na wykonanie zadania pn.: Roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji deszczowej Ø600 do Ø1400 mm w miejscu rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ul. Dunikowskiego i Wieniawskiego w Rzeszowie.

 

Wartość zadania     1 965 540,00 PLN brutto.

Termin wykonania  10.08.2018 r.

 


 

Przebudowa o modernizacja oczyszczalni ścieków - Pionki

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczym w Pionkach na realizację zamówienia pn.” Przebudowa o modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki”.

 

Wartość zadania      31 875 450,00 PLN brutto.

Termin wykonania   31 lipca 2019 r.

 


 

Budowa instalacji sorpcji i biodegradacji - stacji uzdatniania wody

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. jako lider konsorcjum Inżynieria – Krevox  podpisał umowę z Tarnobrzeskimi Wodociągami  na wykonanie zadania wraz z projektowaniem pn.:” Budowa instalacji sorpcji i biodegradacji w powiązaniu technologicznym stacji uzdatniania wody”.

 

Wartość zadania    20 965 000,00 PLN Brutto.

Termin wykonania 17 kwiecień 2020 r.

 


 

Rozbudowa i przebudowa Zakładu Uzdatniania Wody w Szczepańcowej

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Krośnie na wykonanie zadania pn.: „ Rozbudowa i przebudowa ( modernizacja ) Zakładu Uzdatniania Wody w Szczepańcowej.”

 

Wartość zadania   6 121 095,00 PLN Brutto.

Termin wykonania  02.01.2019 r.


 

Additional information