Aktualności

Rozbudowa i przebudowa Zakładu Uzdatniania Wody w Szczepańcowej

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Krośnie na wykonanie zadania pn.: „ Rozbudowa i przebudowa ( modernizacja ) Zakładu Uzdatniania Wody w Szczepańcowej.”

 

Wartość zadania   6 121 095,00 PLN Brutto.

Termin wykonania  02.01.2019 r.


 

Budowa infrastruktury w celu odprowadzenia wód opadowych z Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków – Balice

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków – Balice oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie na wykonanie zadania pn.: Budowa infrastruktury w celu odprowadzenia wód opadowych oraz związanej z dostawą wody i odbiorem ścieków sanitarnych z Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice.

 

Wartość zadania  30 523 680,00 PLN brutto.

Termin wykonania  24.10.2019 r.

 


 


Przebudowa budynku brzegowego ujęcia wody

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie na wykonanie zadania pn.: „ Przebudowa budynku brzegowego ujęcia wody „  Zwięczyca II” na rzece Wisłok obejmujący wymianę systemu ujmowania wody poprzez instalację sit ssawnych”.

Wartość zadania   2 911 656,00 PLN Brutto.

Termin wykonania  28.12.2017 r.

 


 

Przebudowa budynku Pompownia Nowa

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na wykonanie robót budowlanych związanymi z przebudową  Pompowni Nowa nieujętymi w Kontrakcie nr 850/US/PW/PRO-JRP-T1/B/16 z dnia 12.07.2016 r. pn.: Zadanie III.8 pn.: „ Przebudowa budynku Pompownia Nowa na terenie Stacji Pomp Rzecznych przy ul. Czerniakowskiej 124 na terenie dzielnicy Śródmieście w Warszawie”.

 

Wartość robót        4 136 490,00 PLN Brutto

Termin wykonania  12.01.2018 r.

 


 

Additional information