Aktualności

Przebudowa budynku Pompownia Nowa

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na wykonanie robót budowlanych związanymi z przebudową  Pompowni Nowa nieujętymi w Kontrakcie nr 850/US/PW/PRO-JRP-T1/B/16 z dnia 12.07.2016 r. pn.: Zadanie III.8 pn.: „ Przebudowa budynku Pompownia Nowa na terenie Stacji Pomp Rzecznych przy ul. Czerniakowskiej 124 na terenie dzielnicy Śródmieście w Warszawie”.

 

Wartość robót        4 136 490,00 PLN Brutto

Termin wykonania  12.01.2018 r.

 


 

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Nisku

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Miejskim Zakładem Komunalnym w Nisku na wykonanie zadania pod nazwą: „ Przebudowa ( modernizacja ) oczyszczalni ścieków w Nisku”, w ramach projektu  „ Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Nisko”.

 

Wartość zadania  14 216 340,00 PLN Brutto

Termin wykonania  11.11.2018 r

  

Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pułanki

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Gminą Frysztak na zadanie pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków”.

 

Wartość zadania     7 933 990,12 PLN Brutto.

Termin wykonania  31.07.2018 r.

 


 

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Manasterz

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Gminą Jawornik Polski na wykonanie zadania pn.: „ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Manasterz  w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Jawornik Polski i Markowa – Etap I Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Manasterz”.


Wartość zadania  9 295 110,00 PLN Brutto.

Termin wykonania  10.09.2018 r.

 


 

Additional information