Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Aktualności

Przebudowa budynku Pompownia Nowa

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na wykonanie robót budowlanych związanymi z przebudową  Pompowni Nowa nieujętymi w Kontrakcie nr 850/US/PW/PRO-JRP-T1/B/16 z dnia 12.07.2016 r. pn.: Zadanie III.8 pn.: „ Przebudowa budynku Pompownia Nowa na terenie Stacji Pomp Rzecznych przy ul. Czerniakowskiej 124 na terenie dzielnicy Śródmieście w Warszawie”.

 

Wartość robót        4 136 490,00 PLN Brutto

Termin wykonania  12.01.2018 r.

 


 

Additional information