Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Aktualności

Przebudowa budynku brzegowego ujęcia wody

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie na wykonanie zadania pn.: „ Przebudowa budynku brzegowego ujęcia wody „  Zwięczyca II” na rzece Wisłok obejmujący wymianę systemu ujmowania wody poprzez instalację sit ssawnych”.

Wartość zadania   2 911 656,00 PLN Brutto.

Termin wykonania  28.12.2017 r.

 


 

Additional information