Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Aktualności

Przebudowa o modernizacja oczyszczalni ścieków - Pionki

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczym w Pionkach na realizację zamówienia pn.” Przebudowa o modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki”.

 

Wartość zadania      31 875 450,00 PLN brutto.

Termin wykonania   31 lipca 2019 r.

 


 

Additional information