Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Aktualności

Roboty budowlane w rejonie ul. Dunikowskiego i Wieniawskiego w Rzeszowie.

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Gminą Miasto Rzeszów na wykonanie zadania pn.: Roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji deszczowej Ø600 do Ø1400 mm w miejscu rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ul. Dunikowskiego i Wieniawskiego w Rzeszowie.

 

Wartość zadania     1 965 540,00 PLN brutto.

Termin wykonania  10.08.2018 r.

 


 

Additional information