Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Aktualności

Przebudowa i rozbudowa ciepłowni o kocioł na biomasę

Inżynieria Rzeszów S.A. podpisała umowę z FIBRIS S.A.  na wykonanie zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa ciepłowni o kocioł na biomasę o nominalnej mocy cieplnej 15 MW na działce : 247/1 obr. 215 przy ul. Ofiar Katynia w Przemyślu.


Wartość zadania    5 473 500 PLN Brutto.

Termin wykonania 31.07.2018 r.

 


 

Additional information