Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Aktualności

Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik

Inżynieria Rzeszów S.A. podpisała umowę z Gminą Pruchnik na wykonanie zadania pn.: „ Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku”.

Wartość zadania   12 884 250,00 PLN Brutto.

Termin wykonania  18 sierpnia 2018 r.

 


 

Additional information