Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Aktualności

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kobylany- etap II

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Gminą Chorkówka na wykonanie zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Kobylany - etap II „

 

Wartość zadania      4 712 130,00 PLN brutto.

Termin wykonania   24.08.2018 r

 


 

Additional information