Budowa kanalizacji w Przemyślu

 

Inżynieria Rzeszów S.A. podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu na wykonanie zadania pn.: Budowa kanalizacji w ul. Jasińskiego, ul. Topolowej, ul. Ziemiańskiego, ul. Krównickiej, ul. Rozdroże, ul. Batorego w Przemyślu.

 

Wartość zadania   2 341 920,00 PLN Brutto.

Termin wykonania 14 czerwca 2019 r.

Additional information