Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kobylany- etap II

 

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Gminą Chorkówka na wykonanie zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Kobylany,  etap II „

 

Wartość zadania     4 712 130,00 PLN brutto.

Termin wykonania    24.08.2018 r

Additional information