Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Modernizacja oczyszczalni ścieków BIEŁAWIN w Chełmie

W dniu 20.05.2013r podpisaliśmy umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie na realizację zadania pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków BIEŁAWIN w Chełmie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego".

Jest to największa inwestycja tego typu w województwie lubelskim oraz jedna z największych w Polsce.

Celem modernizacji oczyszczalni jest zwiększenie możliwości przyjęcia większego ładunku zanieczyszczeń oraz zapewnienie wyższej jakości oczyszczania ścieków i bardziej zaawansowanej przeróbki osadów ściekowych.

Termin wykonania zamówienia to 21 miesięcy od daty udzielenia zamówienia. Wartość inwestycji: 62 323 977,00 złotych.

Additional information