Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zduńskiej Woli

W dniu 22.07.2013r zawarliśmy umowę na realizację zadania pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zduńskiej Woli. Przetarg jest realizowany w ramach projektu współfinansowanego z środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. Termin wykonania zadania: 28.02.2015r. Wartość inwestycji: 11 754 906,51 zł brutto.

Additional information