Budowa kanalizacji sanitarnej w wzdłuż potoku Młynówka w Rzeszowie ul. Mieszka I

W dniu 06.08.2013r podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w wzdłuż potoku Młynówka w Rzeszowie ul. Mieszka I – przepompownia ścieków, kanalizacja sanitarna (grawitacyjna i tłoczna), przyłącza: wodociągowy, elektryczny, ogrodzenie terenu” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Tarnowskiej”.

Zamawiający to Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie Termin wykonania zadania: 19.10.2013r. Wartość inwestycji: 2 090 948,34 zł brutto.

Additional information