Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Termomodernizacja budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

W dniu 12.08.2013r podpisaliśmy umowę z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie na realizację zadania pn.: Termomodernizacja budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wraz z instalacją c.o. oraz technologią kotłowni gazowej, wewnętrzną instalacja gazową i instalacją wspomagania c.w.u. kolektorami słonecznymi. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin wykonania zamówienia: 31.03.2014r. Wartość inwestycji: ok. 2 825 777,40 zł brutto.

Additional information