Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Przebudowa ZUW Przemyśl

W dniu 22 października 2013 r. została podpisana umowa  na roboty budowlane z PWiK Sp. z o.o. w Przemyślu dotycząca ZUW Przemyśl na wartość 2 919 963,99 zł netto  + VAT 23% 

Termin wykonania 28 listopada 2014 r.

Wykonanie robót obejmuje:

I.Przebudowa ujęcia wód podziemnych na terenie ZUW Przemyśl

  • Sieci sanitarne, instalacje sanitarne2.Instalacje elektryczne i AKPiA.

II.Budowa rurociągów technologicznych pomiędzy obiektami dla ZUW w Przemyślu

  • Rurociągi technologiczne , roboty technologiczne, roboty budowlane,
  • Instalacje elektryczne.

 

Additional information