Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Modernizacja oczyszczalni ścieków Puławy

W dniu 08.11.2013 r. został podpisany przez Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. kontrakt - zaprojektuj i wybuduj  na „ Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej Kontrakt nr 7.4.2 – Etap II „  z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „ Wodociągi Puławskie Sp. z o.o. w Puławach”.

Zadanie realizowane w ramach projektu pn.” Międzygminny  system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy”.

Termin wykonania 24 miesiące od daty podpisania umowy.

Wartość kontraktu 31 929 945,08 PLN brutto.

Additional information