Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Budowa Kolektora Burakowskiego „Bis”

W dniu 14 listopada 2013 roku Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. jako Lider Konsorcjum firm podpisał kontrakt pn. „ Budowa Kolektora Burakowskiego „Bis” w ulicy Marymonckiej na odcinku ul. Żeromskiego – Trasa Mostu Północnego”  z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w m. st. Warszawie.

Skład Konsorcjum firm:

- Inżynieria Rzeszów – Lider

- Besta  -  Partner

- Sack Invent Poland – Partner

- Abrikorp -  Partner

Wartość Kontraktu:  238 492 080,00 PLN brutto.

Termin wykonania:  30 listopad 2015 r.

Additional information