Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Elektrociepłownia Stalowa Wola - ścianki szczelne

W dniu 04 listopada 2013 r. został podpisany Kontrakt na roboty ziemne oraz zabijanie ścianki szczelnej dot. Modernizacji Zatoki Ujęciowej dotyczący Bloku Gazowo-Parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola pomiędzy Abener Energia S.A. Oddział w Polsce a Inżynierią Rzeszów S.A.

Wartość zadania 12 804 300 PLN brutto.

Termin rozpoczęcia 14 dni od podpisania umowy.

Termin zakończenia 15.02.2014 r.

Additional information