Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Belsk Duży

W dniu 03 grudnia 2013 roku została podpisana umowa przez Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A.  na „ Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków typ ARBF w miejscowości Belsk Duży”  z Gminą Belsk Duży.

Wartość zadania 7 986 390,00 PLN brutto.

Rozpoczęcie robót – 03.12.2013 r.

Zakończenie robót -  30.06.2016 r.

Additional information