Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Zbiornik przeciwpowodziowy Kańczuga

Została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn.  „Kańczuga„ na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga w ramach zadania inwestycyjnego pn: „ Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn.” Kańczuga„ z Podkarpackim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

Wartość zadania  31 871 105,64 zł brutto.

Rozpoczęcie robót – 08.01.2014 r.

Zakończenie robót – 30.09.2015 r.

Additional information