Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Poprawa Infrastruktury wodociągowej - Głogów Młp.

 Inżynieria Rzeszów podpisała umowę z Gminą Głogów Małopolski na zadanie pn. Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Głogów Małopolski poprzez:

1.Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zabajka .

2.Budowa pompowni hydroforowej w miejscowości Styków.

3.Modernizacja SUW w Przewrotnem.

4.Modernizacja SUW w Rudnej Małej.

  Wartość zadania 2 934 780 zł brutto

Termin wykonania:

- rozpoczęcie  10 marca 2014 r.

- zakończenie 15 wrzesień 2014 r.

Additional information