Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w gminie Orły.

W dniu 9 maja 2014 roku Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Gminą Orły na zadanie „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Gminie Orły wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków „

Wartość zadania  14 998 620,00 PLN brutto.

Termin wykonania  15 wrzesień 2014 r.

Additional information